دوشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۱

عجایب هفتگانه ی جهان


هرم بزرگ جیزه، تنها شگفتی جهان باستان که هنوز نیز پا برجاست
کولوسئوم در رم
The Aurora Borealis or Northern Lights
The London sewerage system's original Abbey Mills pumping station


نوشته شده توسط امیر حسین تفکر در 21:42 |  لینک ثابت   •